VISUALISERING

AIMS Visualizer-programvaran av KebNi Inertial Sensing är ett fristående analysverktyg som kan användas för att analysera fordonets rörelser.

Med en IMU från KebNi Inertial Sensing kan programmet användas för att sätta tekniska team för att studera ett fordons rörelser. T.ex. kan en depåingenjör studera ett fordons rörelser i en skarp kurva etc.

I grund och botten kan feedback från föraren till ingenjörerna nu visualiseras och analyseras matematiskt.