Rymdfart, Luftfart & Stabilisering

KebNi Inertial Sensing utvecklar och tillverkar IMU-lösningar med hög noggrannhet och relaterade INS, accelerometer, gyroskop och navigeringsstödsprodukter till en rad fordon. Dessa krävande applikationer inkluderar ofta stabiliserings- och / eller navigationsfunktioner. Kraven är ofta höga på både kapacitet och prestanda, detta i ett pålitligt och kompakt format.

Vanliga användningsområden

Navigering

Rörelseövervakning

Stabilisering av satellitantenner

Strålkastarstabilisering

Antennstabilisering

Robotteknik

AI-robotar

Kamerastabilisering

LEO-satelliter

Drönare

Rovers