Marin

KebNi Inertial Sensing utvecklar och tillverkar IMU-lösningar med hög noggrannhet och relaterade INS, accelerometer, gyroskop och navigationsstödsprodukter till en rad marina applikationer. Dessa krävande applikationer kräver ofta hög kapacitet och prestanda, i ett pålitligt, robust och kompakt format.

AIMS Motion och AIMS Navigation-produkter används i och är lämpliga för en mängd marina applikationer, t.ex.

– Styrsystem som gör det möjligt att “hovra” båten. Ett operativsystem kompenserar för vind och strömmande vatten genom motorer och propeller

– Styrsystem för båtar för att minska bränsleförbrukningen

– Aktiva system för fjädringskontroll gör rörelser mjukare

– Aktiv styrningskontroll över autonoma obemannade fordon (AUV)

Vanliga användningsområden

Rörelseövervakning

Helikopterdäck

Satellitstabilisering

Hävningskompensation

Hävstångskompensation

Offshore

AUV – Autonomt obemannat fordon

UUV – Obemannad undervattensfarkost

ROV – Fjärrstyrd undervattensfarkost

USV – Obemannad ytfarkost

Sjömätning

Navigering

Trimstabilisering

Tävlingsbåtar