AIMS GNAV

AIMS GNAV-enhet från KebNi Inertial Sensing är ett MEMS-baserad fullt integrerat GPS- och tröghetsnavigationssystem (INS). Den är baserad på den erkända Navigation IMU / VRU-enheten. Den  utökade Kalman-filtersensorfusionsalgoritmen ger tredimensionell positions- och hastighetsdata med en utgångshastighet på 100 Hz.

GNAV-enheten kombinerar mycket tillförlitliga MEMS-sensorer med SBAS-aktiverade GPS-mottagare för att ge en betydande förbättring av korttidsnoggrannhet, fördröjning och pålitlighet jämfört med fristående GPS. Utöver detta tillhandahåller systemet också inställnings- och kursdata och dessutom tröghetsdata som acceleration och vinkelhastighet. Denna robusta GNAV är lämplig för navigering och attitydmätningar med snabb dynamik i utmanande driftmiljöer.

Tillgängliga gränssnitt är CAN 2.0B och 2 x RS-232/422/485.

Vanliga användningsområden

Kontroll av förarlösa fordon (UGV, UAV, AUV etc.)

Vägledning för fordon

Dynamisk positionering

Maritim och offshore-pekning

Plattformsstabilisering

Antenn- och kamera pekning

Prestanda- och användningsövervakning av fordon

Borrhålsundersökningar

Stabiliseringssystem för båtar och fartyg

Position- och hastighetsövervakning av fordon och tåg

System för fjädringskontroll

Rekognosering, övervakning och målförvärv

Ladda ner produktblad